MEHMET ÇAKIR
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  10.SINIF DİL ANLADIM
  10.SINIF TARİH
  10.SINIF BİYOLOJİ
  10.SINIF FİZİK
  10. SINIF ÇOĞRAFYA
  10.SINIF EDEBİYAT
  10.SINIF MATEMATİK
  10.SINIF GEOMETRİ
  10.SINIF MİLLİ GÜVENLİK
  10.SINIF KİMYA
  10.SINIF İNGİLİZCE
  10.SINIF PSİKOLOJİ
10. SINIF ÇOĞRAFYA
Soru 1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahverengi orman toprakları
B) Podzollar
C) Step toprakları
D) Lateritler
E) Tundra toprakları

Soru 3. Türkiye™de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arazinin engebeli olması
B) Erozyonun çok etkili olması
C) Heyelanların sık görülmesi
D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına rağmen humus miktarı bakımından zayıftır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal çözülmenin az olması

B) Fiziksel çözülmenin fazla olması

C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

E) Akarsuların debilerinin yüksek olması

Soru 5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laterit

B) Podzol

C) Tundra

D) Çernezyom

E) Terra-Rossa

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

A) Nem

B) Kayaçların yapısı

C) Sıcaklık

D) Humus

E) Bitkiler

Soru 8. Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?

A) Fazla yıkanmış topraklardır

B) Geçirimsiz topraklardır

C) Karbonatlı topraklardır

D) İnce taneli topraklardır

E) Verimli topraklardır

Soru 9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?

A) Laterit- Kahverengi orman toprağı

B) Terra Rossa –Step

C) Podzol –Çöl toprağı

D) Podzol-laterit

E) Çernezyom-Tundra

Soru 10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir toprak oluşum şeklidir?

Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha şiddetli olması gerekir?

A) Sinop

B) Konya

C) Rize

D) Tokat

E) Eskişehir

Soru 11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

A) Erozyon etkisiyle oluşurlar

B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

C) Horizonları gelişmemiştir

D) Delta ovalarında oluşurlar

E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

Soru 12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin engebesiz olması

B) Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

C) Akarsu ağının seyrek olması

D) Yağış miktarının az olması

E) Bitki örtüsünün olmaması

Soru 13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır. ……Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu topraklar geniş yer tutar?

A) Batı Karadeniz

B) Kıyı Ege

C) Yukarı Kızılırmak

D) Orta Fırat

E) Ergene

Soru 14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisin*de bu çözülme şekli daha fazla görülür?

A) 60° enlemleri civarı

B) Ekvator çevresi

C) Kutuplar ve çevresi

D) 30° enlemleri civarı

E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları

Soru 15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki büyük gruba ayrılır*lar.

Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Alüvyon - moren - lös gibi isimler alırlar.

B) Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

C) Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç
yüz metreyi geçebilir.

D) Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

E) Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

A) Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

B) Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

C) Kayalarda erime meydana gelmesi

D) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö*rülmesi

E) Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesi

1A 2C 3D 4D 5E 6D 7D 8E 9B 10C 11D 12E 13A 14D 15B
SÖZ  
  Sınavlar insaları test eder umarım hepimiz bu sınavlarda başarılı oluruz.  
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=