MEHMET ÇAKIR
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  10.SINIF DİL ANLADIM
  10.SINIF TARİH
  10.SINIF BİYOLOJİ
  10.SINIF FİZİK
  10. SINIF ÇOĞRAFYA
  10.SINIF EDEBİYAT
  10.SINIF MATEMATİK
  10.SINIF GEOMETRİ
  10.SINIF MİLLİ GÜVENLİK
  10.SINIF KİMYA
  10.SINIF İNGİLİZCE
  10.SINIF PSİKOLOJİ
10.SINIF BİYOLOJİ

    CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

1)Mitokondrisi olmayan bir hücre için,aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A)    Özümlemede,CO2 moleküllerini kullanarak,organik besin yapabilen bir hücredir.

B)     Oksijenli solunum yapamayan bir hücredir.

C)    ATP üretimini,satece fermantasyonla sağlayan bir hücredir.

D)    Büyük besin moleküllerini,lizozonları ile sindirebilen bir hücredir.

E)     Sitoplazmasında,glikoliz reaksiyonlarını gerçekleştirebilen bir hücredir.

 

2)Aşağıda verilen solunum reaksiyonlarından hangisi mitokondri içerisinde gerçekleşmez?

      A) Oksijenin elektron alıcısı olarak görev yapması.

      B) Hidrojenlerin ETS de taşınması.

      C) ATP sentezinin yapılması.

      D) Karbon dioksitin açığa çıkması.

      E) Glikozdan pirüvik  asitin oluşması.

 

3)Aşağıda verilen olaylardan hangisi,bitkilerde sadece fotosentez sırasında meydana gelir?    

      A)Oksijenin kullanılması.

      B)ATP’nın kullanılması.

      C)Işıklı ortamda gerçekleşmesi.

      D)Topraktan alınan suyun iyonlarına ayrılması.

      E)ETS elamanlarının görev yapması.

 

4)Aşağıda belirtilenlerden hangisi,solunumun ve fotosentezin hızını,azaltıcı yönde etki yapar?

     A)Ortamdaki oksijen miktarının az olması.

     B)Kloroplast aktivesindeki değişmeler.

     C)Sıcaklığın normal değerinden fazla artması.

     D)Işığın dalga boyundaki değişmeler.

     E)Glikoliz reaksiyonlarının hızı.

 
5)Yeşil bitkiler,hücre zarından aktif taşıma ile madde alabilmek için,gerekli olan enejiyi,aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle üretebilir?
     A)Işık enerjinin soğurulmasıyla elde edilen,elektron enerjisini kullanarak.
      B)Organik moleküllerin yakımıyla açığa  çıkan
,kimyasal bağ enerjisini kullanarak.
        C)Karbonları yakarak.
      D)Oksijen miktarını artırarak
      E)Laktik asit fermantasyonuyla enrji üreterek.

6)Fotosentezin aydınlık devre reaksiyonları ile,kemosentezdeki inorganik maddelerin oksitlendiği basamak için,aşağıda belirtilen özeliklerden hangisi ortaktır?
      A)Oksijenin kullanılması
      B)Karbon dioksitin redüklenmesi.
      C)Kloroplastın içinde gerçekleşmesi
      D)Enerji üretilmesi
      E)Organik besin üretilmesi 

7)Bir bitkideki fotosentezin hızı,aşağıdakileden hangisinin ölçülmesiyle en doğru olarak hesaplana bilir?
      A)Ortama verilen su miktarı
      B)Ortamdan alınan mineral mikterının
      C)Bitkinin kuru ağırlığındaki artışın
       D)Ortama verilen oksijen  mikterı
       E)Ortama verilen karbon dioksit oranının 

8)Ototrof olarak beslenen kemosentetik ve fotosentetik baktirelrde aşağıdaki özellik veya olaylardan hangisi ortak değildir?
       A)Işıklı oatamda besin sentezlenmesi
       B)İnorganik maddelerden organik madde ve besin üretme
       C)Sentez reaksiyonlarını sitoplazmada geçekleştirme
       D)Besin üretimi için klorofil pigmentlerini kullanma.
       E)Karbon kaynağı olark ürettiği veya dışarıdan aldığı  CO2'yi kullanma. 


Cevaplar:1-E 2-E 3-D 4-C 5-B 6-D 7-C 8-D

SÖZ  
  Sınavlar insaları test eder umarım hepimiz bu sınavlarda başarılı oluruz.  
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=